ЭЛСТЭЙ

Элс ихтэй, элс байгаа: элстэй газар (элсээр хучигдсан газар) - Тэмээг өвдөг шигдсэн элстэй газар дэлгэрэнгүй... Ж.Самбуу. Мал маллагааны арга туршлага.