элсний лууван
/ ургамал /
иш нь угаасаа салаалж шулуун ургадаг махлаг навчтай нэг болон хоёр наст өвслөг ургамал