элсэн шуурга
говь нутагт болох элсээр шуурах шуурга