ШИНЖ

Юмны чанар байдал, овор дүр, төрх төлөв - Буянцай сандарсхийвч биеэ барьж, зориуд ядарсан шинж гарган эвшээв. дэлгэрэнгүй...

шинж муутай чанар муутай
шинж чанар сайтай чанар байдал сайтай
шинж тэмдэг мэдэгдэх байдал төлөв мэдэгдэх
гол шинж чанар гол чанар байдал
сайн шинж сайн чанар
онцгой шинж онцгой чанар байдал
бэлгэ шинж тэмдэг, чанар байдал
шинж байдал төрх төлөв
овор шинж хэмжээ байдал
утга шинж юмны агуулга, дүр төлөв
шинж төлөв янз байдал
шинж тэмдэг юмны онцгой чанар байдал
өвчний шинж тэмдэг өвчний илрэх байдал, төлөв
шинж чанар байдал төлөв, төрх төлөв
шинж чанар муутай төрх төлөв муухан