ШИНЖГҮЙ

1. Ханилгаа, чанар муутай: шинжгүй амьтан (ханилгаа муутай амьтан), шинжгүй хүн дэлгэрэнгүй...


2. Харамч: шинжгүй хүүхэн (харамч хүүхэн) - Гэвч тэрнийгээ хүүхдүүдэд өгөхийн оронд, үлдээлгүй хамж аваад худалдах гэдэг шинжгүй дэлгэрэнгүй... Л.Түдэв. Алтан гадас чигийг заана;

3. Янз байдалгүй, төлөвгүй - Ер тоглосон шинжгүй байхаар нь: -Гармаа чи бүр үнэнээсээ хэлж байна уу гэж асуув. С.Удвал. Та бид уулзана.

шинжгүй амьтан ханилгаа муутай амьтан
шинжгүй хүн ханилгаа муутай хүн
шинжгүй хүүхэн харамч хүүхэн