ШИНЖИХ

1. Турших; шинжлэх: задлан шинжих (задлан турших, шинжлэх), морь шинжих (морины дэлгэрэнгүй...


2. [шашин] Хүний хувь учралыг зөгнөх.

задлан шинжих задлан турших, шинжлэх
морь шинжих морины хурдыг сорих, шинжлэх
нөхрөөр нь шинжих хүнийг нөхөрлөсөн нөхрөөр нь таних
рашаан ус шинжих рашаан усны ач тусыг шинжих
хянан шинжих магадлан хянах
шинжин мэдэх хянан магадлах