ШИНЖЛЭГЧ

Шинжлэх үйлийг гүйцэтгэгч, судлагч, эрдэм шинжилгээний судалгаа хийгч: шинжлэгч хүн (шинжлэх, судлах дэлгэрэнгүй...

шинжлэгч хүн шинжлэх, судлах үйлийг гүйцэтгэгч хүн
нуурын давсны бүтцийг шинжлэгч нуурын давсны бүтцийг судлагч