ШИНЖЛЭЛ

Судлал: байгалийн шинжлэл (байгалийн ухааны судлал), зүүдний шинжлэл (зүүдний дэлгэрэнгүй...

байгалийн шинжлэл байгалийн ухааны судлал
зүүдний шинжлэл зүүдний тайлал
нийгмийн ухааны шинжлэл нийгмийн ухааны судлал
од шинжлэл од судлал
хэл шинжлэлийн ухаан хэл судлалын ухаан
судлал шинжлэл судлан шинжлэх ажил