ШИНЖТЭЙ

Шинж бүхий, янзтай төлөвтэй: өхөөрдсөн шинжтэй (өхөөрдсөн байдалтай) - Нэг цэрэг Санжмаад хатсан дэлгэрэнгүй... Б.Нямаа. Арандалынхан., хөл хорьсон шинжтэй (хөл хорьсон төлөвтэй) - Үүдээр нь хааяа нэг хоёр хүн гарч орон шивэр авир ярилцан, ийш тийшээ түргэн түргэн алхах нь үнэхээр хөл хорьсон шинжтэй байв. П.Хорлоо. Багш., хурдан морины шинжтэй (хурдан морь байх шинжийг агуулсан), хулгайн шинжтэй (хулгайн шинж бүхий), эрэлхүү шинжтэй (эрэлхүү байрын) - Аргагүй эрэлхүү шинжтэй, уул хөвчийн анчин байхаас яах вэ гэж бодогдуулна. Ж.Дамдин. Миний монгол.

өхөөрдсөн шинжтэй өхөөрдсөн байдалтай
хөл хорьсон шинжтэй хөл хорьсон төлөвтэй
хурдан морины шинжтэй хурдан морь байх шинжийг агуулсан
хулгайн шинжтэй хулгайн шинж бүхий
эрэлхүү шинжтэй эрэлхүү байрын