ШИНХЭГ I

1. Шээс зэргийн шивтэр үнэр: шинхэг ханхлах (шивтэр үнэр ханхлах), шинхэг шивтэр дэлгэрэнгүй...


2. Шувууны охор сүүлэнд байдаг өмхий булчирхай.

шинхэг ханхлах шивтэр үнэр ханхлах
шинхэг шивтэр шээс зэргийн муухай үнэр, амт
шинхэг шээг бог малын дагширсан бууцны үнэр
Ижил үг:

ШИНХЭГ II