ШИНЦ
/ ургамал /

Хоол амталж, эмд ордог ургамал, заарт гавирын дурс, шанц.