ШИНШИГТЭЙ

Буян хишиг ихтэй: шиншигтэй газар (буян хишиг хураахуйц газар).