ШИНШЭЭЧ

Шиншлэгч, шиншлээч - Отсон зангасан эндэх шиншээчдийн уран гар л байхаас зайлахгүй ээ. дэлгэрэнгүй...

нохой шиншээч

Хүн шинжээч нохой шиншээч. ААЗ

Тэмээч Г.Эрдэнээцогт2015-12-29 04:16:59