ШИНЭЛЭХ

1. Цагаан сар болох, шинэ жилийн баярын ёслол хийх - Сар шинэдээ сайхан шинэлэв үү? Яриа., шинэлэх цагаалах [хоршоо] (цагаан сарыг ёслон тэмдэглэх) - Бид цагаан сарын өмнөхөн ирсэн, энд шинэлээд гэхээс та чинь ирсэн улсад наад ууцаа хишиг өгсөнгүй юу даа гэв. С.Удвал. Их хувь заяа;


2. Шинэ болгох, шинэчлэх.

шинэлэх цагаалах цагаан сарыг ёслон тэмдэглэх