ШИНЭ

1. Хуучин бус, сая гарсан, хуучраагүй: шинэ ажил (а. Хийж үзээгүй ажил; б. Хийгээд удаагүй ажил) - дэлгэрэнгүй...


2. Арван тавын тооны ёгт нэр, тэргэл, өдрийн хоног.

шинэ ажил а. Хийж үзээгүй ажил; б. Хийгээд удаагүй ажил
шинэ ажилчин а. Сая ажилд орсон хүн; б. Залуу ажилчин
шинэ арга эзэмших үйлдвэрлэлд сая нэвтэрсэн арга эзэмших
шинэ байгуулах саяхан байгуулах
шинэ барилга саяхан барьсан барилга
шинэ зуун нэг зуун жил өнгөрч дахин нэг зуун жил эхлэх
шинэ мянган нэг мянган жилээр хязгаарлагдах цаг хугацаа
шинэ сонголт шинэ санаа, оюун ухаанаараа шийдэж байгаа шилэлт
шинэ сэтгэлгээ өмнөхөөсөө өөр, цаг үеэ дагаж хөгжсөн сэтгэлгээ
шинэ тогтолцоо бүтэц зохион байгуулалтын хувьд урьд өмнө байгаагүй систем
шинэ үсэг Кирилийн үсгээс уламжлан авсан монгол үсэг
шинэ боловсон хүчин залуу боловсон хүчин
шинэ бүтээл сая гарсан бүтээл
шинэ гэр а. Саяхан барьсан гэр; б. Саяхан хийсэн гэр
шинэ дээл сая оёсон дээл
шинэ жил шинэ гарч буй он
шинэ оны баяр сая гарсан жилийн баяр
шинэ мах сая төхөөрсөн малын мах
шинэ мэдээ саяхан болсон үйл явдлын тухай мэдээ
шинэ ном саяхан хэвлэгдсэн ном
шинэ санаачилга аливаа ажил үйлд дэвшилттэй шинэ арга, зарчим хэрэгжүүлсэн нь
шинэ сар сая гарсан сар
шинэ соёолон таван настай адуу
шинэ сүү сая саасан, өнжөөгүй сүү
шинэ техник сая гарсан, хуучраагүй техник
шинэ төл саяхан гарсан нялх төл
шинэ хүн а. Сая төрсөн хүүхэд; б. Залуу хүн; в. Сая ирж буй хүн
шинэ цас сая орсон цас
шинэ цэрэг цэргийн албанд ирээд удаагүй цэрэг
шинэ шарх удаагүй, саявтархан олсон шарх
шинийг санаачлагч шинэ, оновчтой санаачилга гаргагч
шинийн нэгэн а. Цагаан сарын анхны өдөр; б. Сар бүрийн анхны өдөр
цоо шинэ шив шинэ, маш шинэ
шинэ тугтам шинэ тулгар, саяхан бий болсон
хуучин шинэ юмны чанар байдлын эсрэгцсэн утга