ШИНЖҮҮЛЭХ

1. Туршуулах, шинж байдлыг магадлуулах;


2. [шашин] Хүний хувь учралыг үзүүлэх.