ШИНЖИЧ
/ шашин /

Хүний ирээдүйн хувь заяаг зөгнөгч, зөнч.