ШИНЖИТ

Шинж бүхий - Гоо маралын өнгөтэй, охин гардийн шинжит Нэргүй хүүхнийг газар лусын эрдэнэт дагина гэлтэй! дэлгэрэнгүй...