ШААХАЙДАХ

1. Шаахай гутлаар цохих, жанчих - Шаахайгаар арав дахин алгадаад, зүүн хацрыг нь бас нэгэн адил шаахайдна. дэлгэрэнгүй...


2. [хуучирсан] Шаахай банзаар жанчин эрүүдэх: банздах шаахайдах [хоршоо] (банз шаахайгаар эрүүдэн жанчих, тамлах).