ШААХИР :

шаахир шаахир (дуу чимээ дуурайсан үг), шаахир шаахир хийх (шаахир шаахир гэсэн дуу дэлгэрэнгүй...

шаахир шаахир дуу чимээ дуурайсан үг
шаахир шаахир хийх шаахир шаахир гэсэн дуу чимээ гарах