ШААХИТНАХ

Шуухинах: шаахинаж шаахитнах (шуухинаж шаахитнах), хамар нь шаахитнах (хамар нь дэлгэрэнгүй...

шаахинаж шаахитнах шуухинаж шаахитнах
хамар нь шаахитнах хамар нь битүүрч шуухинах