ШААХАР :

шаахар шаахар (ойр зуурын, жижиг сажиг), аахар шаахар зүйл (жижиг сажиг зүйл) - дэлгэрэнгүй...

аахар шаахар зүйл жижиг сажиг зүйл