ШААРДЛАГА

1. Шаардах, шавдах үйлийн нэр: шаардлагаар хийх (шахалтаар, хүчээр хийх) - Баатрыг цэрэг ард нь дэлгэрэнгүй... Ж.Дамдин. Монгол бөх., шаардлага сайтай (шаардах, шавдах нь сайн, ажил хэрэгч), шаардлага тавих (ажил хэргийг түргэн, чандлан хийхийг нэхэх, тулгах) - Хүнд итгэл хүлээлгэх, шаардлага тавих энэ хоёр зарчмыг тэгш хослон ажилладаг нь түүний сайн шинж чанар юм. М.Чойжил. Андын нутаг алсдахгүй., шаргуу шаардлага (түргэн шуурхай гүйцэтгэхийг шавдах нь);


2. [шилжсэн] Аливаа ажил үйлийн зайлшгүй хэрэгцээ: шаардлага багатай (хэрэгцээ багатай), шаардлага муутай (хэрэгцээ дэлгэрэнгүй...
шаардлагаар хийх шахалтаар, хүчээр хийх
шаардлага сайтай шаардах, шавдах нь сайн, ажил хэрэгч
шаардлага тавих ажил хэргийг түргэн, чандлан хийхийг нэхэх, тулгах
шаргуу шаардлага түргэн шуурхай гүйцэтгэхийг шавдах нь
шаардлага багатай хэрэгцээ багатай
шаардлага муутай хэрэгцээ нь муу
шаардлага хангах эрэлт хэрэгцээ хангах
ажлын шаардлага ажлын чухал хэрэгтэй зүйл
өнөөгийн шаардлага өнөө үед чухал зайлшгүй хэрэгтэй зүйл
цаг үеийн шаардлага тухайн цаг үед зайлшгүй хэрэгцээтэй байгаа зүйл
эдийн засгийн шаардлага эдийн засгийн зайлшгүй хэрэгцээ
хэрэгцээ шаардлага ямарваа зүйлд хэрэгцээтэй шаардлагатай байгаа