ШААРЛАГДАХ

1. Шаар нь ялгагдах, арилах;


2. [шилжсэн] Бусдад гадуурхагдах, гологдох; адаг мууд үзэгдэх: шаарлагдан үлдэх (олны дотроос гологдон үлдэх) - Бусад нөхөд нь дэлгэрэнгүй... Л.Түдэв. Алтан гадас чигийг заана.