ШААХ I

1. Юмыг нэвтрүүлж оруулахаар давтах, цохих: шааж орох (үзүүртэй урт нарийн зүйл хатуу гадаргууд нэвт дэлгэрэнгүй...


2. Шувууны хошуугаараа юм тонших: бүргэд шаах (бүргэд хошуугаараа тонших);
3. Гараа зангидан цохих, дэлдэх - Шүдээ тас зуун, зүүн гараараа газар шааж, чээжээ огцом өргөөд баруун хөлөө хар хүчээр татаж урагшаа өцгөнөн дэлгэрэнгүй... С.Эрдэнэ. Өгүүллэгүүд., *толгойгоо шаах (ихэд гэмшин харуусах, өөртөө гэм өгөх) - Сүүлдээ бид өөрөө толгойгоо шаах хэрэг болж магадгүй гэж Дүвжир хэлж орхиод, гэр лүүгээ хатируулан одлоо. Ж.Пүрэв. Гурван зангилаа;

4. Асар майхан зэргийг барих, босгох: асар шаах (асар барьж босгох), майхан шаах (майхан барих) - Шинэ эрээн дэлгэрэнгүй... Д.Нацагдорж. Эрүүл явбал улсын наадам үзнэ;

5. [шилжсэн] Найдан тулгах: ам шаах (тухайн этгээдийн хэлсэн үгийг баримт болгон тулгах, эргэж заалдах), лаахай шаах дэлгэрэнгүй...
6. [шилжсэн] Ойртох, тулах: даваанд шааж буух (даваанд ойртож буух), хашаанд шааж барих (хашаанд тулгаж барих);
7. [шилжсэн] Юм руу шигдэн орох: гарт өргөс шаах (гарт өргөс шигдэн орох);
8. [шилжсэн] Чихцэлдэх, шавааралдах: устай онгоц руу хонь ямаа шаах (устай онгоц руу хонь ямаа хошууран чихцэлдэх, шавааралдах);
9. [шилжсэн] Бусдын ярианд, зөвшөөрөлгүй шууд оролцох.

шааж орох үзүүртэй урт нарийн зүйл хатуу гадаргууд нэвт орох
гадас шаах гадас нэвт оруулахаар цохих
хадаас шаах хадаас нэвтрүүлж оруулахаар цохих
хутга шаах хутгаар бүлэх
шаасан гадас шиг гуйвшгүй, эрс шийдвэртэй гэсэн санаа
бүргэд шаах бүргэд хошуугаараа тонших
толгойгоо шаах ихэд гэмшин харуусах, өөртөө гэм өгөх
асар шаах асар барьж босгох
майхан шаах майхан барих
ам шаах

тухайн этгээдийн хэлсэн үгийг баримт болгон тулгах, эргэж заалдах

лаахай шаах хүчлэн тулгах, итгэн найдах
даваанд шааж буух даваанд ойртож буух
хашаанд шааж барих хашаанд тулгаж барих
гарт өргөс шаах гарт өргөс шигдэн орох
устай онгоц руу хонь ямаа шаах устай онгоц руу хонь ямаа хошууран чихцэлдэх, шавааралдах
Ижил үг:

ШААХ II