ШААХАЙ I

Түрийгүй гутал: шаахай өмсөх (түрийгүй гутал өмсөх) - Шүхэр шиг хүлхийсэн банзал нь өвдөгцөө, дэлгэрэнгүй... С.Эрдэнэ. Миний эх орон, миний тоонот., гэрийн шаахай (гэрт өмсөх шаахай);


2. [хуучирсан] Манжийн үеийн эрүү шүүлтийн нэг, хэрэг өдүүлсэн хүний хоёр шанааг тус бүр нэгээс дөчин удаа жанчих эрүүгийн хэрэгсэл: банз дэлгэрэнгүй... [хоршоо] (Манжийн үед хэрэглэж байсан эрүү шүүлт, тулган жанчих хэрэгсэл) - Арван таван хоног хашигдан, банз шаахай, эрүү шүүлтийн амт үзэв. Л.Түдэв. Уулын үер.

шаахай өмсөх түрийгүй гутал өмсөх
гэрийн шаахай гэрт өмсөх шаахай
банз шаахай Манжийн үед хэрэглэж байсан эрүү шүүлт, тулган жанчих хэрэгсэл
Ижил үг:

ШААХАЙ II