ШААХАЙДАГДАХ

1. Шаахай гутлаар цохиулах;


2. [хуучирсан] Хэрэгтэн хүн шанаан тус газар шаахайгаар жанчигдах.