ЧАНД

1. Маш чанга, хатуу: чанд биелүүлэх (ёсчлон биелүүлэх), чанд ёс (хатуу чанга ёс), дэлгэрэнгүй...


2. Нарийн хатуу, дэг журамтай: чанд баримтлах (хууль ёс, дэг журмыг хатуу баримтлах), чанд сахих (хатуу сахих), дэлгэрэнгүй...
чанд биелүүлэх ёсчлон биелүүлэх
чанд ёс хатуу чанга ёс
хатуу чанд маш хатуу чанга
чанд баримтлах хууль ёс, дэг журмыг хатуу баримтлах
чанд сахих хатуу сахих
нарийн чанд аливаа зүйлийг хийж гүйцэтгэхдээ хянамгай, дүрэм журмыг баримтлах нь