ЧАНДАР IV

Чандруу, үнс: чандар болгох (үнс болгох) - Үелээд ирсэн гаминг, үнсэн чандар болгов оо. дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ЧАНДАР I

ЧАНДАР II

ЧАНДАР III