ЧАНДАРЛАГДАХ

Чандарлах үйлд өртөх, шатаалгах, үнс болох.