ЧАНДМАНИЛАХ

Чандмань хэлбэртэй болгох, гурвалжлах; гурван өнцөг гарган байрлуулах: чандманилан буух (чандмань хэлбэртэй буюу гурвалжлан буух) дэлгэрэнгүй...