ЧАНДРУУ I

Гал түймэр зэргээс болж үнс нурам мэт болсон зүйл: чандруу болгох (а. Үнс нурам болгох, чандар дэлгэрэнгүй...

чандруу болгох а. Үнс нурам болгох, чандар болгох; б. [шилжсэн] Устгах - Түнш наймаатай нь хамт чандруу болгон хийсгэх юмсан. Б.Нямаа. Арандалынхан
чандруу болох а. Юм шатаж үнс нурам, чандар болох; б. [шилжсэн] Аливаа зүйл устах, үгүй болох
үнс чандруу гал түймэр зэргээс үлдэх зүйл
үнсэн чандруу болох а. Юу ч үгүй болтлоо шатах, сүйрэх; б. [шилжсэн] Устах, үгүй болох
Ижил үг:

ЧАНДРУУ II

ЧАНДРУУ III