чандруу болох
а. Юм шатаж үнс нурам, чандар болох; б. [шилжсэн] Аливаа зүйл устах, үгүй болох