ЧАНДРУУТАХ

1. Чандруутай болох;


2. Цэцэг өвчин тусах.