ЧАНТУУ I

Узбек - Чантуу маягаар гурван янзын хувцас хийлгэж авав. Ж.Пүрэв. Гурван дэлгэрэнгүй... чантуу эсгий (узбекүүдийн гар хийцийн нэг зүйл нарийн эсгий).

Ижил үг:

ЧАНТУУ II