ЧАНТУУ II

Нэг зүйл нимгэн эсгий, түүгээр хийсэн малгай: чантуу малгай (оройвч бүхий нэг зүйл малгай).

Ижил үг:

ЧАНТУУ I