ЧАНХ

1. Эгц, цэх; яг: чанх дээшээ (эгц дээшээ), чанх зүүн тийш (эгц зүүн тийш), дэлгэрэнгүй...


2. Өөр, эрс тэс: чанх буруу (маш зүй бус), чанх зөрүү (маш гажуу, буруу), чанх өөр (огт адилгүй, дэлгэрэнгүй...
чанх дээшээ эгц дээшээ
чанх зүүн тийш эгц зүүн тийш
чанх урагшаа эгц урагшаа
чанх буруу маш зүй бус
чанх зөрүү маш гажуу, буруу
чанх өөр огт адилгүй, өөр