ЧАРАЙХ

Мэрийх, чармайх, хичээх: чарайн ажиллах (мэрийн ажиллах), чарайн зүтгэх (ажил хэрэгт дэлгэрэнгүй...

чарайн зүтгэх ажил хэрэгт чармайн зүтгэх
чарайн ноцолдох ямар нэг зүйлийг хийхээр уйгагүй мэрийн ноцолдох
хичээх чармайх ихэд мэрийх