ЧАРГАГ

Явцуу, давчуу: чаргаг байх (явцуу байх), чаргаг углуурга (гэрийн унины давчуу дэлгэрэнгүй...