ЧАРГА II

Цас мөсөн дээгүүр явах гулгуур бүхий хэрэгсэл: модон чарга (модоор хийсэн чарга), морин дэлгэрэнгүй... (моринд хөллөсөн чарга) - Овор гавжийг суулгасан ногоон чарга, хажуугийн айлыг тойрон голд оров. Б.Нямаа. Арандалынхан., төмөр чарга (төмрөөр хийсэн чарга), чаргаар гулгах (цас мөсөн дээгүүр чаргаар гулсах), тэрэг чарга [хоршоо] (ачаа бараа, хүн хөөх унаа унашийн зүйл), цана чарга [хоршоо] (цас мөсөн дээгүүр гулгах хэрэгсэл).

модон чарга модоор хийсэн чарга
морин чарга моринд хөллөсөн чарга
төмөр чарга төмрөөр хийсэн чарга
чаргаар гулгах цас мөсөн дээгүүр чаргаар гулсах
тэрэг чарга ачаа бараа, хүн хөөх унаа унашийн зүйл
цана чарга цас мөсөн дээгүүр гулгах хэрэгсэл
Ижил үг:

ЧАРГА I

ЧАРГА III