ЧАРГА III

арга чарга [хоршоо] (ажил үйлийг хийх арга ухаан, арга мэх) - Арга чарга байна уу? гэж арай ядан дэлгэрэнгүй... Ч.Лхамсүрэн. Хүрэн морь., аргатай чаргатай [хоршоо] (арга чарга ихтэй), *арга чарга хийлгэх (шашны ном, засал хийлгэх).

арга чарга ажил үйлийг хийх арга ухаан, арга мэх
аргатай чаргатай арга чарга ихтэй
арга чарга хийлгэх шашны ном, засал хийлгэх
Ижил үг:

ЧАРГА I

ЧАРГА II