ЧАРАЛБА

1. [шашин] Бурхны шашныг эс шүтэгч, тэрсүүд, бурхны шашныг эсэргүүцэгчдийн сургаалыг дагагчид - Наад задарсан дэлгэрэнгүй... Д.Намдаг. Нүгэл буян;


2. [шилжсэн] Зүггүй, дүрсгүй этгээд - Энэ муу чаралба, биднийг мөрдөөд яадаг юм. С.Дашдооров. Айлын хүүхэн дэлгэрэнгүй...