ЧАНСААТАЙ

Чансаа сайтай: чансаатай багаж техник (чансаа сайтай багаж техник) - Чадалтай хүн, чансаатай дэлгэрэнгүй... Д.Цэдэв. Айргийн амт., чансаатай эдлэл (чанартай эдлэл, яс сайтай эдлэл)

чансаатай багаж техник чансаа сайтай багаж техник
чансаатай эдлэл чанартай эдлэл, яс сайтай эдлэл