ЧАНДМАНЬ

1. Үлгэр домогт гардаг гадаад далайгаас залж авчирсан, гайхамшигт ид шидтэй, хүн бүхний хүслийг хангагч чухаг эрдэнэ, дэлгэрэнгүй...


2. Монгол улсын төрийн сүлдний магнайн хэсэгт байдаг эрт, эдүгээ, ирээдүйн гурван цагийн бэлгэдэл;
3. Сүм хийд, суваргын орой дээр байдаг өлзий мөрийг бэлгэдсэн гурван дусал бүхий тэмдэг;
4. Чандмань хэлбэртэй тамга тэмдэг: чандмань тамга (а. Чандмань хэлбэрээр буюу гурван дусал гарган урласан малын тамга; б. Мөнхүү дэлгэрэнгүй...
5. [шилжсэн] Үнэт баялаг: мал манай орны чандмань эрдэнэ мөн (мал бол манай орны үнэт баялаг гэсэн санаа).

чандмань эрдэнэ хүслийг хангагч эрдэнэ
ус чандмань эрдэнэ ус бол амьдралыг тэтгэгч гэсэн санаа
чандмань тамга а. Чандмань хэлбэрээр буюу гурван дусал гарган урласан малын тамга; б. Мөнхүү тамгаар тамгалсан ором, сорви
чандмань тамгатай хээр чандмань тамга бүхий хээр зүсмийн морь