ЧАНДАРЛАХ

Хүний шарилыг тусгай зориулалтын төхөөрөмжийн тусламжтайгаар шатаах; чандар болгох: шарил чандарлах дэлгэрэнгүй...