ЧАНДЛАХ

Хатуу чанд болгох, нарийн нягт болгох: чандлан хадгалах (хатуу чанд хадгалах), чандлан дэлгэрэнгүй... (хатуу чанга шийтгэх) - Хулгай нарыг чандлан цээрлүүлэх болно. Ардын заргын бичиг.