ЧАНДАР I

Шувууны их биеийн өд: өд чандар [хоршоо] (өд сөд).

Ижил үг:

ЧАНДАР II

ЧАНДАР III

ЧАНДАР IV