ЧАНДАР III

Цэцэг өвчний өөр нэр.

Ижил үг:

ЧАНДАР I

ЧАНДАР II

ЧАНДАР IV