ЧАНДАР II

Хүний шарилын үнс: чандар болгох (хүний шарилыг тусгай зориулалтын төхөөрөмжийн тусламжтайгаар шатааж дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ЧАНДАР I

ЧАНДАР III

ЧАНДАР IV