ЧАНДАА
/ хуучирсан /

Гааль оноох барааны тэмдэг, цэс: гаалийн чандаа (гаалийн цэс) - Авч явсан зүйлийг чандаа, дэлгэрэнгүй... Д.Гонгор нар. Д.Сүхбаатарын тухай дуртгалууд.